Vi kan alla göra skillnad

De globala utmaningar vi står inför är omvälvande. Idag är vi över sju miljarder människor som lever på vår planet. De naturresurser som jorden producerar räcker inte till och i Europa lever vi idag som om vi hade tillgång till 2,6 planeter. Till detta kommer klimatförändringarna som gör vår situation än mer utmanande. Tack och lov tändes hoppet vid det senaste klimatmötet i Paris men vi behöver alla dra vårt strå till stacken.

Om vi fortsätter att släppa ut lika mycket växthusgaser som vi gör idag så kan vi till nästa sekel nå en medeltemperaturökning på fyra grader. Fyra graders temperaturökning skulle leda till att en stor del, runt 40 procent, av jordens arter dör ut till följd av förstörda livsmiljöer eller brist på mat och människans förmåga att producera mat skulle vara kraftigt hotad.

Efter klimatmötet i Paris har världen nu ett gemensamt mål att begränsa temperaturökningen till väl under 2 grader genom att minska de globala klimatutsläppen. Vi behöver dock alla hjälpa till. Inte minst med tanke på att våra barn och barnbarn ska få en ljusare framtid. I detta arbete spelar konsumtion och företagens utbud en nyckelroll. Företagen kan redan idag erbjuda oss konsumenter klimatsmarta tjänster som gör att vi alla kan leva ett mer hållbart liv. Denna rapport från Blocket är ett bra exempel på nya tjänster som skapats genom informationsteknologins framväxt och som gör det möjligt för oss alla att göra mer hållbara konsumtionsval.

När det gäller andrahandsmarknaden och de tjänster som till exempel Blocket erbjuder så finns det stora klimatvinster i att låta vissa produkter, till exempel möbler, återanvändas så många gånger som möjligt innan de går till återvinning. Men vi måste tänka oss för. Alla produkter blir inte bättre med åren. För vissa produkter som till exempel vitvaror så är det just under själva användningen som de största volymerna av koldioxidutsläpp sker. Vissa produkter måste man därför analysera ur ett så kallat livscykelperspektiv, att tänka på en varas påverkan på jorden från råmaterialet, via produktionen, till användningen och slutligen som avfall, för att veta hur pass klimatsmart det är att sälja äldre kylskåp vidare. Ibland kan det till och med vara bättre att köpa en ny modell som är riktigt energisnål än att köra vidare med en gammal årsmodell. WWF ser denna rapport som ett viktigt steg på vägen för att visa på begagnathandelns klimatvinster. Tjänster, som Blockets, kan hjälpa oss konsumenter att göra de mest klimatsmarta valen, hjälpa till att minska resursförbrukningen och kort och gott leva ett mer hållbart liv.

NAMN: Mariann Eriksson

TITEL: Marknadschef, Världsnaturfonden WWF