Blockets Klimatrapport 2015

Begagnathandeln skonar vår miljö framförallt genom att förhindra nya varor från att produceras. Därmed sparar vi på besprutning, vattenkonsumtion, växthusgasutsläpp, kemikalieanvändning och annat som är förknippat med nyproduktion, och som påverkar miljön negativt. Den här studien täcker utsläpp av växthusgaser vid nyproduktion och avfallshantering.

Klimatrapporten Klimatrapporten

Resultat: 0,8 miljoner ton sparade växthusgaser

Beräkningarna som ligger till grund för denna rapport, och som bygger på Blockets försäljningsstatistik för 2015, visar att svenska folket potentiellt sparar totalt 0,8 miljoner ton växthusgaser genom att handla begagnat istället för att köpa och slänga. Klimatnyttan är enorm och kan liknas vid om Stockholm stads vägtrafik stod still i ett år.

Studien visar att medelsvensken kan minska
 sina privata konsumtionsutsläpp genom att handla begagnat istället för nytt. Privatpersoners begagnathandel på Blocket under 2015 motsvarade 81 kg per person, baserat på antagandena i studien. 81 kg växthusgaser motsvarar en flygresa mellan Malmö och Stockholm eller koldioxidupptaget för fyra fullvuxna träd per år, och kan ställas i relation till medelsvenskens privata konsumtionsutsläpp som totalt uppgår till cirka 8 ton växthusgaser.

Mängden koldioxidutsläpp från en produkt är oftast relaterat till dess fysiska storlek eller tekniska komplexitet. Kortfattat beror det på att stora fysiska mängder material kräver mycket energi vid utvinning och tillverkning, och komplexa produkter med många komponenter kräver många tillverkningsprocesser som tillsammans konsumerar mycket energi. De annonskategorier som sparar mest koldioxidutsläpp visar just på detta, att köpa stora och komplexa produkter såsom bilar, husvagnar och möbler är det som besparar mest koldioxidutsläpp.

RESULTAT: POTENTIELLT SPARADE VÄXTHUSGASUTSLÄPP 2015 (ton CO2-ekvivalenter)
Telefoner & tillbehör2 412
Övrig elektronik19 472
Bilar337 370
Motorcyklar34 840
Husvagn & Husbil125 772
Övriga fordon154 727
Böcker81
Cyklar8 172
Vitvaror4 794
Möbler177 145
Barnprylar16 746
Kläder & Skor2 155
Elförbrukning, drift av Blocket.se- 10
Transport- 21 572
Resor anställda- 50
Total besparing862 054