Om rapporten

Beräkningen är gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet som, på uppdrag av Blocket, analyserat vad som säljs på sajten utifrån volym och varornas respektive klimatpåverkan. Utgångspunkten för beräkningen är antagandet att varje såld begagnad vara inte behöver hanteras som avfall och att en likartad ny vara varken behöver tillverkas eller transporteras.

Studien visar inte en heltäckande bild av begagnathandelns alla miljöaspekter. Att få fram ett resultat som täcker alla prylar och aspekter kring begagnathandeln skulle bli ett gigantiskt forskningsprojekt. Den här studien ger en god fingervisning i hur mycket växthusgaser svenska folket potentiellt sparar genom handeln på Blocket.

Beräkningarna har även tagit hänsyn till de växthusgasutsläpp som privathandeln på Blocket ger upphov till, i form av transporter av varor som säljs, resor av Blockets anställda, samt drift av blocket.se.

Studien ger tänkvärd information om hur hållbar begagnathandeln är och vi på Blocket hoppas att medvetandegraden om klimatfrågor ytterligare har höjts.Tillsammans kan vi verka för att hindra klimatförändringar samt sprida information och idéer för att gemensamt värna om miljön.

Uppdateringar 2015

Detta är fjärde året som beräkningen genomförs. Kalkylen är uppdaterad med ett tripptal i kategorin Bilar. Tripptalet är 3,4 vilket motsvarar hur många gånger en genomsnittlig svensk bil säljs vidare innan den skrotas. Detta innebär att slutresultatet är lägre än föregående år men också att de antaganden som gjorts är mer korrekta än tidigare. Kalkylen har även uppdaterats med nya materialkakor för varor där utvecklingen går snabbt exempelvis datorer och TV-apparater.