Antaganden & urval

Metoden för att beräkna begagnathandelns potentiella klimatnytta bygger på antagandet att varje såld begagnad vara ersätter produktionen av en ny likvärdig vara och avfallshanteringen av en vara. Med andra ord om någon köper ett begagnat matbord genom Blocket, istället för att köpa ett nytt, så behöver ett nytt bord inte produceras och ett begagnat bord behöver inte behandlas som avfall.

Antaganden

Studien bygger alltså på två grundläggande antaganden:

  • Att den som köper en begagnad vara avstår från att köpa motsvarande ny vara, och att utsläppen förknippade med nyproduktion undviks.
  • Att varje såld begagnad vara inte behöver hanteras som avfall, och att utsläppen förknippade med avfallshanteringen undviks.

Detta är en förenkling av verkligheten och motsvarar ett ”bästa möjliga” scenario för att visa den potentiella klimatnyttan jämfört med ingen återanvändning alls.

Urval

De produktkategorier som har inkluderats i beräkningen av klimatnytta har valts utifrån kriterierna att de; 1) representerar en stor del av Blockets totala volym av privata begagnatannonser, 2) innehåller produkter som är någorlunda lika så att materialsammansättningen och dess klimatdata är representativ för hela kategorin.
Endast privatpersoners annonser har tagits med. Dessutom har annonsering av husdjur, konsertbiljetter och bostäder exkluderats då de inte involverar återvinning av materiella varor.

Totalt täcker studien 53 produktkategorier vilka motsvarar 64 procent av begagnatannonserna på Blocket. Begränsningen är gjord efter tillgänglig klimatdata och möjligheten att uppskatta de material som genomsnittsprodukten är tillverkad av.

Uträkningarna är baserade på de annonser som leder till försäljning. Enligt 2015 års statistik, baserat på löpande kundundersökning via email efter varje borttagen annons, leder 80 procent av annonserna till köp av en begagnad vara.