Förtydliganden

Att produktionen av nya varor minskar som ett resultat av begagnathandeln samt att varje vara som inte säljs på Blocket kastas är svårt att säkerställa. Därför benämns resultatet av de sparade utsläppen som potentiella eller möjliga besparingar på klimatet.

Inkluderade faktorer

Studien är baserad på:

  • Utsläppen från utvinningen av materialen, materialproduktionen, avfallshantering av genomsnittliga produkter, transport av varan mellan säljare och köpare samt driften av Blocket.

Exkluderade faktorer

Studien har inte tagit i beaktning:

  • Användandet av produkten, såsom en bils bensinförbrukning, är inte inräknad. Denna avgränsning har gjorts för att studien gäller handel med varor och inte användandet.
  • Svenska folkets klimatpåverkan, det vill säga energiförbrukning vid besök på Blocket, finns ej med i beräkningen för 2015.