Om & rättigheter

Chefredaktör

Lena K Samuelsson (lena.k.samuelsson@schibsted.se)

Redaktörer

Linnéa Aguero, (linnea.aguero@blocket.se) Ann Axelsson (ann.axelsson@schibsted.se) och Hans Bylund

Foton

Sandra Birgersdotter

Illustrationer

DDB

Koncept & produktion

Schibsted Communication & BerntzonBylund

Arbetsgrupp

Schibsted: Ann Axelsson, Mari Vonen och Linnéa Aguero
BerntzonBylund: Hans Bylund, Jenny Larsson, Claes Boklund och Julius Osbeck mfl.
Ethos International: Markus Adolfsson och Malin Lindfors Speace